„Občas to, co máš, není to, co chceš.“

Co nabízím

Terapeutické konzultace představují prostor, ve kterém může klient lépe porozumět sám sobě, svému prožívání, vzorcům chování a reagování v různých životních situacích. Podmínkou úspěšné spolupráce je motivace klienta a jeho vůle ke změně.

Individuální terapii

Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně.

Terapeut se v této formě terapie plně věnuje všem psychickým procesům klienta.

Cena individuálního sezení:
1200 Kč/50 minut

Párovou terapii

Párová terapie je prostředí, ve kterém oba partneři mohou bezpečně sdílet své potřeby, a naučit se tak lépe chápat jeden druhého. Čím více otevřenosti partneři projeví, tím rychleji proces probíhá.

V párové terapii společně osaháme techniky komunikace, díky kterým mohou partneři předcházet zaseknutí v komunikaci a dokáží spolu dále mluvit i o nepříjemných záležitostech.

Cena párového sezení (společně s kolegou):

1700 Kč/90 minut

Skupinovou terapii

Během skupinová terapie pracuje terapeut, případně více terapeutů společně s malou skupinou klientů (do 10 lidí).

Výhodou skupinové terapie je možnost nahlédnout do prožívání ostatních, zkoušet si nové možnosti, jak na druhé reagovat a jak být ve skupině.

Prostřednictvím skupiny můžete získat podporu a pomoc ostatních členů skupiny.

Cena skupinového sezení (pokud je skupina otevřena):
500 Kč/90 minut 

Na terapii je možné využít příspěvek VZP.